Music Note Letter e
Music Note Letter g
Music Note Letter a
Music Note Letter l
Music Note Letter o
Music Note Letter b
Music Note Letter i
Music Note Letter z
  • Remember me

Lrc Tadabbur Surah Al-Waaqi ah Membuatmu Menangis - Zain Abu Kautsar

Tadabbur Surah Al-Waaqi ah Membuatmu Menangis - Zain Abu Kautsar LRC Lyrics - Donwload, Copy or Adapt easily to your Music

LRC contents are synchronized by Megalobiz Users via our LRC Generator and controlled by Megalobiz Staff. You may find multiple LRC for the same music and some LRC may not be formatted properly.
12180 - Tadabbur Surah Al-Waaqi ah Membuatmu Menangis - Zain Abu Kautsar [11:37.18] 1 year ago
by Guest
Copied
Office Copy Icon Copy
Edit Time [xx:yy.zz] x 10 Views x 85 Download x 5
LRC TIME [11:37.18] may not match your music. Click Edit Time above and in the LRC Maker & Generator page simply apply an offset (+0.8 sec, -2.4 sec, etc.)
[length:11:37.18]
[re:www.megalobiz.com/lrc/maker]
[ve:v1.2.3]
[00:10.75]1. idzaa waqo’atil waaqi’ah
[00:14.00]2. laysali waqo’atihaa kaadziba
[00:18.26]3. khoofidhotun raafi’a
[00:21.49]4. idzaa rujjatil-ardhu rojjaa
[00:25.74]5. wabussatil jibaalu bassaa
[00:29.24]6. fakaanat habaa-am munbatstsaa
[00:35.50]7. wakuntum azwaajan tsalaatsa
[00:41.24]8. fa-ash-haabul maymanati maa ash-haabul maymanah
[00:48.00]9. wa-ash-haabul masy-amati maa ash-haabul masy-amah
[00:55.49]10. wassaabiquunas saabiquun
[00:59.74]11. ulaa-ikal muqarrobuun
[01:06.28]12 fii jannaatin na’iim
[01:12.00]13 tsullatun minal-awwaliin
[01:17.24]14 waqoliilun minal-aakhiriinaa
[01:22.51]15 ‘alaa sururin mawdhuuna
[01:26.52]16 muttaki-iina ‘alayhaa mutaqoobiliin
[01:31.74]17 yathuufu ‘alayhim wildaanun mukholladuun
[01:38.74]18 bi-akwaabin wa-abaariiqo wakaasin min ma’iin
[01:46.26]19 laa yushodda’uuna ‘anhaa walaa yunnzifuun
[01:53.22]20 wafaakihatin mimmaa yatakhoyyaruun
[02:00.52]21 walahmi thoyrin mimmaa yasytahuun
[02:06.78]22 wahuurun ‘iin
[02:10.01]23 ka-amtsaalil luu' luil maknuun
[02:15.49]24 jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluun
[02:23.01]25 laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa taa tsiimaa
[02:30.71]26 illaa qiilan salaaman salaamaa
[02:37.02]27 wa-ash-haabul yamiini maa ash-haabul yamiin
[02:43.74]28 fii sidrin makhdhuud
[02:48.49]29 watholhin mangdhuud
[02:53.24]30 wazhillin mamduud
[02:57.50]31 wamaa-in maskuub
[03:02.99]32 wafaakihatinn katsiira
[03:07.25]33 laa maqthuu’atin walaa mamnuu’a
[03:12.25]34 wafurusyinn marfuu’a
[03:15.27]35 innaa annsyaa naahun-na innsyaa-a
[03:23.01]36 faja’alnaahunna abkaaroo
[03:30.25]37 ‘uruban atroobaa
[03:32.50]38 li-ash-haabil yamiin
[03:35.77]39 tsullatun minal-awwaliin
[03:41.24]40 watsullatun minal-aakhiriin
[03:46.75]41 wa-ash-haabu sysyimaa limaa ash-haabusysyimaal
[03:53.75]42 fii samuumin wahamiim
[03:57.75]43 wazhillin minn yahmuum
[04:03.01]44 laa baaridin walaa kariim
[04:07.49]45 innahum kaanuu qobla dzaalika mutrafiin
[04:13.25]46 wakaanuu yushirruuna ‘alaal hintsil ’azhiim
[04:19.24]47 wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turooban wa’izhooman a-innaa lamab ’uutsuun
[04:32.25]48 awa aabaa-unaal-awwaluun
[04:37.75]49 qul innal-awwaliina wal-aakhiriin
[04:43.50]50 lamajmuu’uuna ilaa miiqooti yawmin ma’luum
[04:51.00]51 tsumma innakum ayyuhaadhdhoolluunal mukadzdzibuun
[04:59.74]52 laa-akiluuna minn syajarin minn zaqquum
[05:20.75]53 famaali-uuna minhaal buthuun
[05:25.52]54 fasyaaribuuna ‘alayhi minal hamiim
[05:32.74]55 fasyaaribuuna syurbalhiim
[05:37.74]56 haadzaa nuzuluhum yawmaddiin
[05:43.50]57 nahnu kholaqnaakum falawlaa tushoddiquun
[05:52.25]58 afaro-aytum maa tumnuun
[05:57.49]59 a-antum takhluquunahu am nahnul khooliquun
[06:06.25]60 nahnu qoddarnaa baynakumulmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin
[06:16.52]61 ‘alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuun
[06:30.25]62 walaqod ‘alimtumun nasy-atal-uulaa falawlaa tadzakkaruun
[06:39.26]63 afaro-aytum maa tahrutsuun
[06:44.99]64 a-antum tazro’uunahu am nahnuzzaari’uun
[06:52.74]65 law nasyaau laja’alnaahu huthooman fazholtum tafakkahuun
[07:01.74]66 innaa lamughramuun
[07:06.50]67 bal nahnu mahruumuun
[07:10.26]68 afaro-aytumulmaa-alladzii tasyrobuun
[07:18.02]69 a-antum annzaltumuuhu minalmuzni am nahnul munnziluun
[07:27.75]70 law nasyaau ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun
[07:37.71]71 afaro-aytumun naarollatii tuu ruun
[07:52.01]72 a-antum ansyaktum syajarotahaa am nahnul munnsyi-uun
[08:04.27]73 nahnu ja’alnaahaa tadzkirotan wamataa’an lil muqowiin
[08:13.74]74 fasabbih bismi robbikal ’azhiim
[08:22.00]75 falaa uqsimu bimawaaqi ’innujuum
[08:28.00]76 wa-innahu laqosamun law ta’lamuuna ‘azhiim
[08:35.00]77. innahu laqur-aanun kariim
[08:39.01]78. fii kitaabin maknuun
[08:44.50]79. laa yamassuhu illaa lmuthahharuun
[08:51.02]80. tanziilun min rabbi l’aalamiin
[08:58.24]81. afabihaadzaa lhadiitsi antum mudhinuun
[09:04.51]82. wataj’aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun
[09:11.25]83. falawlaa idzaa balaghati lhulquum
[09:18.02]84. wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa
[09:25.51]85. wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun
[09:33.71]86. falawlaa in kuntum ghayra madiiniin
[09:44.01]87. tarji’uunahaa in kuntum shaadiqiin
[09:52.51]88. fa-ammaa in kaana mina lmuqarrabiin
[09:59.50]89. farawhun warayhaanun wajannatu na’iim
[10:18.00]90. wa-ammaa in kaana min ash- haabi lyamiin
[10:28.76]91. fasalaamun laka min ash-haabi lyamiin
[10:45.76]92. wa-ammaa in kaana mina lmukadzdzibiina dhdhaalliin
[10:57.77]93. fanuzulun min hamiim
[11:11.75]94. watashliyatu jahiim
[11:22.50]95. inna haadzaa lahuwa haqqu lyaqiin
[11:28.21]96. fasabbih bismi rabbika l’azhiim.