Music Note Letter e
Music Note Letter g
Music Note Letter a
Music Note Letter l
Music Note Letter o
Music Note Letter b
Music Note Letter i
Music Note Letter z
  • Remember me

Haitian Music Lyrics

319 - An Kachèt Lyrics 1 year ago
[Intro]
Entre nous
Entre nous
[Verse]
M te panse l selibatè
Li di m li marye m di li m pa care
Li di m l pran feeling, lè m ap text li l febli
Epi li di m l pral bloke m m di l it’s not fair
Baby w te mèt pran m pou plan B
Devan chanm ou yo cheri m tonbe
E nenpòt lè misye ta ba w pwoblèm k ap domine w
Konnen mwen m ap toujou la honey pou m tande w
Pote tristès nan kè w se sa li plis fè w
Mwen m ap toujou la pou m satisfè w
Se mwen k ap anj gadyen w mennaj mistè w
Kite m pwouve w an sekrè cheri kijan m tizè w

[Pre-hook]
Si n ap f on ti soti n ap fè l an kachèt
N ap fon ti pa chat n ap fè l an kachèt
Yo di mari w jalou li fou li ka beng beng e l sansib a la gachèt

[Hook]
Moun pa bezwen konnen
Si g on relasyon k egziste entre nous
Moun pa bezwen konnen
Si nou gen pil ti sekrè nou entre nous
Moun pa bezwen konnen
Si nou konn fè ti lòbèy nou entre nous
Moun pa bezwen konnen
M ap pwoteje w baby m ap pwoteje w

[Verse]
Si n ap fon ti soti fò vit machin nan ta fume
Fò n pa kite tras nou pap fè foto ni nou pap filme
N ap fè l an solo nou pap ekspoze pou n pa pran nan gwo lo
M konnen mari w jalou m pa vle l pouse kòn tankou toro
Menm foto w m pap like sou Instagram
Ni m pap fè comment pou m evite dram
Fò n pran prekosyon fò n evite pale ta nan telefòn menm si anvi tande vwa m
Ou renmen m m renmen w e se verite
Lasyosyete kondane enfidelite
Se desten k fè n kontre se pa yon aza
M panse nou dwe soude, nou dwe lite

[Pre-hook]
Si n ap f on ti soti n ap fè l an kachèt
N ap fon ti pa chat n ap fè l an kachèt
Yo di mari w jalou li fou li ka beng beng e l sansib a la gachèt

[Hook]
Moun pa bezwen konnen
Si g on relasyon k egziste entre nous
Moun pa bezwen konnen
Si nou gen pil ti sekrè nou entre nous
Moun pa bezwen konnen
Si nou konn fè ti lòbèy nou entre nous
Moun pa bezwen konnen
M ap pwoteje w baby m ap pwoteje w

N ap fè ti soti – an kachèt
Pran ti plezi – an kachèt
N ap fè ti dezòd – an kachèt
Woy nou pral fè lòbèy – an kachèt

[Keyboard]
Cheri jere bèl ou
M pral Mennen w danse afro konpa

Mwen prè pou mwen konble tout vid ki gen nan relasyon
Fè w pase bèl moman pou m ka fè w jwenn satisfaksyon

N ap fè ti soti – an kachèt
Pran ti plezi – an kachèt
N ap fè ti dezòd – an kachèt
Woy nou pral fè lòbèy – an kachèt
[Keyboard]
318 - Cauchemar Lyrics 1 year ago
G on kochma
[Verse 1]
Ne t’en vas pas mwen tap rele
Lè m te sote nan dòmi
Apréhension anvayi m a l’idée de te perdre
Malgre m reveye
M reyalize se te on kochma
Li te tèlman reyèl mwen te pertube
[Chorus]
Yon kochma vin teworize m
M pe fèmen zye m
Pou mwen pa reviv eksperyans sa

Yon kochma vin teworize m
M pe fèmen zye m
Pou mwen pa reviv eksperyans sa
[Verse 2]
Apre on diskisyon m wè w t ale
Orgèy te fè m pa al chèche w
Se konsa opportuniste infiltre nan vi m
Monopolize m m pa ka bare ou kò e am
Menm le se yon kochma sonj sa boulvèse m
[Chorus]
Yon kochma vin teworize m
M pe fèmen zye m
Pou mwen pa reviv eksperyans sa

Yon kochma vin teworize m
M pe fèmen zye m
Pou mwen pa reviv eksperyans sa

Mwen leve m ap tranble
M met ajenou m priye
Mwen ta renmen pèsonn reve chyen mòde l nan dòmi
[Keyboard Solo]
Gad on kochma
Men se t ap pi gwo doulè pou mwen
Pou m ta va gade w
Pou m pa ka touche w
Cheri kisa m ta fè
Men se t ap pi gwo lapenn pou mwen
Pou m ta wè kochma m vin reyalite
Cheri kisa m ta fè
Cheri vini tou pre m, vin nan bra m
Vini fè ti boul avè m
Vin kenbe m, vin sere m
Vini pou makonnen avè m

Cheri vini tou pre m, vin nan bra m
Vini fè ti boul avè m
Vin kenbe m, vin sere m
Vini pou makonnen avè m

Men se t ap pi gwo doulè pou mwen
Pou m ta va gade w
Pou m pa ka touche w
Cheri kisa m ta fè
Men se t ap pi gwo lapenn pou mwen
Pou m ta wè kochma m vin reyalite
Cheri kisa m ta fè

Cheri vini tou pre m, vin nan bra m
Vini fè ti boul avè m
Vin kenbe m, vin sere m
Vini pou makonnen avè m

Cheri vini tou pre m, vin nan bra m
Vini fè ti boul avè m
Vin kenbe m, vin sere m
Vini pou makonnen avè m
Kenbe mwen

Kenbe mwen fò (2x)
Kenbe m pi fò (2x)
Kole sere (2x)
Menm si m ap toufe pa lage m

Kenbe mwen fò (2x)
Kenbe m pi fò (2x)
Kole sere (2x)
Menm si m ap toufe pa lage m

Lè w pase men sou mwen
Lè w pase men sou kò mwen
Se sa ki rasure m
Se sa k trankilize m

Lè w pase men sou mwen
Lè w pase men sou kò mwen
Se sa ki rasure m
Se sa k trankilize m

Kenbe mwen fò (2x)
Kenbe m pi fò (2x)
Kole sere (2x)
Menm si m ap toufe pa lage m

Kenbe mwen fò (2x)
Kenbe m pi fò (2x)
Kole sere (2x)
Menm si m ap toufe pa lage m

Lè w pase men sou mwen
Lè w pase men sou kò mwen
Se sa ki rasure m
Se sa k trankilize m

Lè w pase men sou mwen
Lè w pase men sou kò mwen
Se sa ki rasure m
Se sa k trankilize m
[Guitar]
Oh gad on kochma cheri
[Outro]
Kenbe mwen fò (2x)
Kenbe m pi fò (2x)
Kole sere (2x)
Menm si m ap toufe pa lage m

Kenbe mwen fò (2x)
Kenbe m pi fò (2x)
Kole sere (2x)
Menm si m ap toufe pa lage m
201 - Limen Brikè Lyrics 2 years ago
Mèt beton an lage

Kisa pou n fè ankò
Valè bagay nou fè
Gen sa k pa janm dakò
Pèp la wè yo antò
Yo pito fè konplo tan pou yo bat bravo

Sak avè m
Ann ale batay la kòmanse
Tout solda rasanble
Kenbe fè m
Oh non pa lage
Nou subi twòp abi mwen di fòk sa fini
Pa bezwen fache ban mwen sa m merite

Nikiya nikiya nikiya (2x)

Ayiti chaje pwoblèm Ayiti chaje devèn
Siklòn Mathieu – move pa pote n ale
Siklòn Jòj pase
Siklòn Jeanne pase
Men Irma pase

Ki van n bezwen – van libète
Ki van – egalite
Ki van – fratènite
Se sou channmas depi van sa rive

Vire yo vire yo – mayo
Vire yo vire yo – kepi
Vire yo vire yo – chemiz
Vire yo vire yo
Vire yo vire yo (2x)

Toto
Toto pi rèd
(4x)

Wach se wach – nan dada koripsyon
Wash se wach - nan dada lamizè
Wach se wach – nan dada vole
Wach

E ou menm ti lepè
Panse m te bliye
Sak te fè aktualite a
Sak te fè pawòl anpil la

Chaje malfèktè kap fè move aksyon
Toujou mache ak brikè w prekosyon pa kapon
Si w nan sitiyasyon ou pa konn sa pou w fè
Ale mande Rambo la baw tout solisyon

Tout fanatik T-Vice (3x)
Rale brikè n
Rale rale brikè nou
Rale pou n boule minòt yo

Nap rale brikè n, n ap boule minòt yo – baw (2x)
Boule yo (4x)

Woy kite l tou limen (4x)

Lè Bondye di wi, lèzòm pa ka di non
Beton an se pou nou, se pou nou, se pou nou
Aksepte l

Rele anmwey (3x)
(Repeat)

Men twonbòn original la
Vice2k tonton, chante

Si n vle lòt nasyon respekte n
Fò n ka kòmanse viv nan linite
Chanjman ta dwe priyorite n
Pou grann pwisans yo sispann kritike n

Ede m chante - wo
Ede m rele - ah
Pèp la ap mande – oh
Kot Ayiti prale – ah

Ansan m ann chante – oh
Pou n fè yo tande n – ah
An nou pran konsyans – oh
Pou Ayiti vanse – ah

Ou tap mande pou bagay
Men bagay (3x)

Devan Roro kap grate li
Li pran poz lap fè cho
Devan Roro kap grate li
Poutan se anba l ki cho
Devan Roro kap grate li
Sa n pral fè avè l
Mennen l nan famasi
Pote pomad (7x)
(Repeat)

Mezanmi sa l di la ?
« Nou fèt pou nou met tèt nou ansanm uni nou antan ke frères et sœurs dans le futur pou y opa fè typ de frekantasyon sa avèk nou«

Se pa frekantasyon se frekansite, enbesil

Ayiti chaje pwoblèm Ayiti chaje devèn
Siklòn Mathieu – move pa pote n ale
Siklòn Jòj pase
Siklòn Jeanne pase
Men Irma pase

Ki van n bezwen – van libète
Ki van – egalite
Ki van – fratènite
Se sou channmas depi van sa rive

Vire yo vire yo – mayo
Vire yo vire yo – kepi
Vire yo vire yo – chemiz
Vire yo vire yo
Vire yo vire yo

Toto
Toto pi rèd
(4x)

Wach se wach
Wach se wach

M pral poze w kesyon kite m poze w kesyon
T-Vice avèk Djakout sa w pi pito – T-Vice
Nou pa egare
272 - Koupab Lyrics 2 years ago
Verse-1]
A 25 ans, lavi isit pa fè'm Rabè
M konn lavi potoprens ak tout pwoblèm ki vin avèl
M t maryak yon fanm ki te banm yon pitit fò'm di'n ke Lavi'm chanje Depi le jou'l vin sou latè
M pat gon gwo kay, men nou 3 tap viv ansanm
E aprè'n Vin divòse pitit fi'm al viv ak
Manmanl
E a lepok se machine mwen tap repare
Pitit fi'm vin gon bòpè akoz manmanl vin remarye
Yo demare yon lòt vi ansanm, men'm te toujou la
M t toujou la pou pitit fi'm, nenpot sa'm genyen m toujou ba'l
Chak fwal vin wè'm, se kè rache Lè poum mennenl
E Nenpòt sa'm fè nan lavi'm, konn se pou li Tèlmanm renmenl
Tout Pot mèt fèmen pou mwen, depil jwenn Pòt ouvri
M pap nwi domi nan fredi depil ka jwenn laine poul kouvri
Pitit fi'm pap konn mizè mwen
M pap nwi mache pye atè, ak yon sèl rad, depi'm bal tout rad li bezwen
Map sal kò'm, pou kò pal ret pwòp
Poch mwen vid,pou poch pal gen kòb
Ou wè Poum konble'l map Fè tout kalte job
Satisfaksyonm se lè mwen wè'l souri
Pitit fim sa se lavi'm E pa gen anyenm pap fè pou li

[Refren Tjo zenny]
Pou ou lanfè pa anyen, sèl ou mwen genyen, sèl pitit mwen
Pou ou lanmò pa anyen, mwen prè poum bay vi mwen, mwen KOUPABBBB

[2ème Verse]
Yon bon maten mal travay, yo revokem pou twòp kredi
Men'm pat regrèt koz tout kob mwen se nan li'm te envesti
M vin gon 2eme job, son ti job sekirite, paske'm te gon lajan lekol m tap konplete poul te enskri
Tet mwen cho, pou jan dette sa te toumantem
Ou konn paran, n te mèt pa manje, depi pitit nou konble
Telephone mwen vin sonnen, e lè'm gade'm wè nonl monte m di ma fille cherie comment vas tu? si'w konn kijan'w manke'm
Li di'm "Ha papi vin dèyè'm, m pap ret la ankò
M santi'm imilye, m pèdi tout pudeur ki te nan kò'm"
M di saw genyen? Ou pa alèz?
Li di men non bòpèm ap plede manyen'm chak fwa'l antre la m pa vlel parèt la ankò
M di kisa? Li di'm papi vini Tanpri'm pralavè'w
Kot manmanw? Li pat tande'm tout lè'm te eseye palavè'l
M dil ret kache map vini
Li di'm ok men Papi tanpri fè vit paske mwen pè
Se mwen ki poukòm la avèl
Misye gen pouvwa, lajistis pa tap pran Pa kam
Kom m t gon job sekirite, sanm pa mande malak yon zam
Pa menm ezite, m pral defann pitit fim Ki minè
San reflechi mwen pran lari, Direksyon kay yon kriminèl
Lè'm rive, m fonse pòt la poum antre
Gras à Dieu m rive a tan mwen wè'l kap trennenl devan je'm
M dil hey fout lage bra'l! Cherie ekate kò'w
Pandan lap kouri vin sou mwen m rale zam mwen m brake m baw

[Refren Tjo zenny]
Pou ou lanfè pa anyen, sèl ou mwen genyen, sèl pitit mwen
Pou ou lanmò pa anyen, mwen prè poum bay vi mwen, mwen KOUPABBBB

[3eme Verse]
Si legitime defense m fè a deranje'n
Si se paske'm pat aksepte wè dlo nan je
Sim wè lavi'm an jeu, pitit fim an danje, M t prefere tiyon bandi au lieu m t ret gade'l nan je
Si fè job nou nan plas nou son gwo mal nan vim
Si sove lavi pitit fim lan se yon krim
Sim efason nèg ki tabuzel lèl t seul
M garanti'n m pa regrèt , si poum refèt m tap refèl

[TJO Zenny]
Mwen koupabbbb, ou mèt kondane mwen, ooh ooh
Pou ou lanfè pa anyen, sèl ou mwen genyen, sèl pitit mwen
293 - Game Over Lyrics 2 years ago
[Hook]
Lè w gade devan djaz la w wè
Tout moun ap vibe
Lè w gade dèyè djaz la w wè
Tout moun ap vibe

[Verse]
Pawòl la pale - hey hey
Nouvèl la pran lari – oh oh
Vayb la pral lage – hey hey
Jwèt la rekòmanse – oh oh
Yon ti moman nou ale fanatik yo panike
Sa k te gentan rete lakay yo di yo pap fè yon pa

Fanatik kap kriye lè yo wè n ale
Kounya tout moun soulaje

[Verse]
Lè yo wè n y ap rejwi
Yo pa konn ki sakrifis nou te fè
Pou nou sa rive – la la la
M tande vwa pèp la k ap kriye k ap mande
Pou vayb la oh pou vayb la

[Hook]
Lè w gade devan djaz la w wè
Tout moun ap vibe
Lè w gade dèyè djaz la w wè
Tout moun ap vibe
[Keyboard]
Tcheke
It’s about that time

Depi m fè sa mwen foure bouch mwen
Jwèt la move, jwèt la mare
Ti gason leve pye w

Wap pale tenten ou pa sou anyen
Aprè pou w plenyen
Game over, game over
Ou vle atakan, ou kanpe devan
Plas ou se sou ban
Game over, game over

Depi m fè sa mwen foure bouch mwen
Jwèt la move, jwèt la mare
Ti gason leve pye w

Wap pale tenten ou pa sou anyen
Aprè pou w plenyen
Game over, game over
Ou vle atakan, ou kanpe devan
Plas ou se sou ban
Game over, game over

[Keyboard]
Tcheke

MG is back, back on his act
All y’all fake front men take a step back
Stay in your lane watch a pro at his game
Vayb, We putting y’all suckers to shame
It’s been a long time coming but the wait is over
Now Noldy take over

NYC Miami the wait is over
Now Vayb is here the game is over
Canada Martinique the wait is over
Now Vayb is here the game is over
Boston, Paris, ladies

[Guitar]
Game over

Ou po ko pare – pou Vayb sa
Pare – pou Vayb sa
Ou po ko pare pou vayb sa

Pa mande m, pa mande m
Lè fanatik mwen ap vayb pa mande m ki sa mwen fè
Sanble w kòkòy

Tout Haiti ap vayb – y ap vayb, y ap vayb
New York city ap vayb – y ap vayb, y ap vayb
Les antilles ap vayb – y ap vayb, y ap vayb
Moun Paris ap vayb – y ap vayb, y ap vayb

Pa mande m, pa mande m
Lè fanatik mwen ap vayb pa mande m ki sa mwen fè
Sanble w kòkòy

Yo di moun Boston ap vayb – y ap vayb, y ap vayb
Miami ap vayb – y ap vayb, y ap vayb
Nouvelle Caledonie, La Reunion cheri n ap vini
Y ap vayb, y ap vayb
Tout kote ap vayb – y ap vayb, y ap vayb
Tande non – y ap vayb, y ap vayb

[Guitar]
Game over

Wap mande m wap mande m
It’s already too late
Game over
292 - Fo'm Alé Lyrics 2 years ago
[Intro]
Hey

[Verse 1]
Fò m ale m pa wè solèy ankò
Tout fle yo fane
Yon ti soufle yo tonbe san fè efò
W di w se limyè mwen
Poutan m pa wè devan m ankò
M mande èske se mwen
Paske tout sa nou fè nou pa janm dakò

[Pre-chorus]
Si w renmen mwen jan m renmen ou
Pouki lè m avè w mwen santi mwen vle fou
Sa fè m reyalize

[Chorus]
Fò m ale (3x)
Si m ret avè w ou ka detwi lavi m
Fò m ale (3x)
Mwen menm avè w nou pa gen avni

[Verse 2]
Cheri m fatige, mwen bouke fè efò
Jwèt la gate
M santi batman kè m pou ou pa menm jan ankò
Donk sa deranje mwen
Paske nou pa sou menm akò
Men m si mwen konnen
Kontra mwen te gen avè w
Se jisk a lamò

[Pre-chorus]
Si w renmen mwen jan m renmen ou
Pouki lè m avè w mwen santi mwen vle fou
Sa fè m reyalize

[Chorus]
Fò m ale (3x)
Si m ret avè w ou ka detwi lavi m
Fò m ale (3x)
Mwen menm avè w nou pa gen avni

[Bridge]
Tout bèl pwomès nou fè
Tout bèl moman n pase
Jodya n ap soufri
Lanmou sa a pa ka fonksyone
Tout sa nou eseye
Anyen pa janm chanje
Sa pa kap mache

[Guitar]
Pa anmède m (2x)
Kite m vayb
Oh oh, heyo heyo

[Chorus 2]
Cheri l pa bon pou mwen
Si m ret avè w cheri l ka pa bon pou mwen
Cheri l pa bon pou mwen
Si m ret avè w baby l ka pa bon pou mwen

[Verse]
W konnen m vle tout sa ki bon pou ou
W konnen m pap janm mande mal pou ou
Pito m ale
M eseye fè tout bagay pou ou
Men m wè se manti n ap bay tèt nou
Pito m ale

[Chorus 2]
Cheri l pa bon pou mwen
Si m ret avè w cheri l ka pa bon pou mwen
Cheri l pa bon pou mwen
Si m ret avè w baby l ka pa bon pou mwen
[Keyboard]

Nou nan lari
La pa la m ankò
Cheri mwen fò m ale, fò m ale

[Chorus]
Fò m ale (3x)
Si m ret avè w ou ka detwi lavi m
Fò m ale (3x)
Mwen menm avè w nou pa gen avni
297 - Ou Sou Tchek Lyrics 2 years ago
[Intro]
O o o o

[Verse 1]
Depi dèyo m ap gade w
Tande w plenyen pou sa k rive w
Nèg ki twonpe w
Èske si m pale avè w (tanpri reponn mwen cheri)
Aswè a m vle w konnen
M pap kite bal sa a sa n pa men nan men

[Chorus]
Yon premye fwa ou di m – non non
Sa pa deranje m
Yon lòt ou di m – non non
M ap kontinye tcheke
Pouki ou di m – non non non
Non non non non
Cheri

[Verse 2]
M ap gade w, w ap gade m
Tèt ou f on bò
Jan w ap karese cheve w la
Ou genlè ban m bò (e e)
Si m pale avè w reponn mwen non (e)
Tanpri soupli pa di mwen non
Aswè a m vle w konnen
M pap kite bal sa a sa n pa men nan men

[Chorus]
Yon premye fwa ou di m – non non
Sa pa deranje m
Yon lòt ou di m – non non
M ap kontinye tcheke
Pouki ou di m – non non non
Non non non non
Cheri

[Bridge]
Cheri li pa ta pi grav ke sa
Yon okazyon de plis, pito w wè l konsa
Aprann renmen on moun
Pouki w pa vle di m sa w vle
(Cheri pale avè mwen)
Si w pa sou sa, men si w pa sou sa
Ou genlè poko sou sa

[Keyboard]
Wo o o o (3x)
E e, e e (6x)
Wo…

[Hook]
Depi lè w rantre a – ou sou tchèk
Ou g on jan w abiye k fè m fou
Depi lè w parèt la – ou sou tchèk
Cheri w g on jan w danse k fè m fou
Depi lè w rantre a – ou sou tchèk
Ou g on jan w pale k fè m fou
Depi lè w parèt la – ou sou tchèk, ou sou tchèk

[Verse 3]
Pou jan m konnen m gason
Cheri w mare nanm mwen
Ou gen on jan w fè m anvi kole
M degaje tèt mwen
Pou jan m konnen m frekan
Ou tòde m kou sèpan
Franchman m poko wè kijan w pran nan
Mwen jis rete m patan
Wo…

[Hook]
Depi lè w rantre a – ou sou tchèk
Ou g on jan w abiye k fè m fou
Depi lè w parèt la – ou sou tchèk
Cheri w g on jan w danse k fè m fou
Depi lè w rantre a – ou sou tchèk
Ou g on jan w pale k fè m fou
Depi lè w parèt la – ou sou tchèk, ou sou tchèk

Ou genlè poko sou sa

[Keyboard]
Wo o o

[Outro]
Depi lè w rantre a – ou sou tchèk
Ou g on jan w abiye k fè m fou
Depi lè w parèt la – ou sou tchèk
Cheri w g on jan w danse k fè m fou
291 - A Mwatye Lyrics 2 years ago
Intro]
O o (2x)
Sèlman m vle di w si w ap toujou pwoteje kè m
Ooo

[Verse 1]
M ap gade, gade kijan ou ye
Kijan ou transfòme
Men m pa konn si w ap toujou la
Sa n pase, sa n andire
Move tan kou bèl eksperyans
De souvni ki fè m pa santi m ka rete lwen w
M santi avni m avè w pi asire (asire)
Ou se poto mitan ki kore m (kore m baby kore m)
Depi ou la, mwen toujou ap souri
Pa vle di w tanpri, èske w ap toujou rete

[Verse 2]
Ou rantre nan lavi mwen
Ou gate mwen
Nan yon moman, yon ti bout tan
Ou ranje mwen, fè m santi m byen
Mwen pare pou m fè w konfyans
Sèlman m vle di w si w ap toujou pwoteje kè m
M santi avni m avè w pi asire (asire)
Ou se poto mitan ki kore m (kore m, baby kore m)
Depi ou la, mwen toujou ap souri
Pa vle di w tanpri, èske w ap toujou rete
Rete bò kote m, wo o

[Keyboard]
Ha ha ha
Pa sezi, pa sezi
Men nou wi
Bebi mwen pap pran l a mwayte

[Chorus]
A mwatye pa janm dire
Se swa ou chwazi pou ban m vi w tout antye

A mwatye pa janm dire
Se swa ou chwazi pou ban m vi w tout antye

[Verse 3]
Mwen pwomèt nou kapab viv pi byen
Pa oblije nan plenyen
Se tout ou menm mwen vle w pou ban m
Sans je retiens
Nou ka viv kou de selebrite
Nou gen potansyalite
An nou sispann jwe ak desten n
Pa fè tèt di cheri

[Chorus]
A mwatye pa janm dire
Se swa ou chwazi pou ban m vi w tout antye

A mwatye pa janm dire
Se swa ou chwazi pou ban m vi w tout antye

[Verse 3]
Mwen pwomèt nou kapab viv pi byen
Pa oblije nan plenyen
Se tout ou menm mwen vle w pou ban m
Sans je retiens
Nou ka viv kou de selebrite
Nou gen potansyalite
An nou sispann jwe ak desten n
Pa fè tèt di cheri
[Keyboard]

[Horns]
E e fèt lage
Nou pran lari a
Pye goch, pye dwat
N alèz ak tou de…ha ha
Cheri l pap bon konsa non

[Verse 4]
Si w aksepte
An verite mwen sèmante
Pou ou m ap toujou ye
Si ou ta vle
Ban mwen kè ou tout antye
Mwen pwomèt ou, n ap dire

[Hook]
Pa vle w a mwatye (baby)
Mwen vle w tout antye
(Mwen vle w tout antye)
Pa vle w a mwatye
(Mwen sèmante ke kè w pap janm brize)
Pa vle w a mwatye (baby)
Mwen vle w tout antye
(Mwen vle w tout antye)
Pa vle w a mwatye

[Verse 4]
Si w aksepte
An verite mwen sèmante
Pou ou m ap toujou ye
Si ou ta vle
Ban mwen kè ou tout antye
Mwen pwomèt ou, n ap dire

[Hook]
Pa vle w a mwatye (baby)
Mwen vle w tout antye
(Mwen vle w tout antye)
Pa vle w a mwatye
(Mwen sèmante ke kè w pap janm brize)
Pa vle w a mwatye (baby)
Mwen vle w tout antye
(Mwen vle w tout antye)
Pa vle w a mwatye

Cheri se tout tout tout tout pou m ta genyen

[Guitar]
Ha ha ha ha ha
Matematik sa a pa fè sans non la a
2 plis 2 egal 1
Cheri w ap ban m tout
Ha ha ha ha ha
M pap pran a mwatye non papa
296 - Ou Pa Nan Plas Mwen Lyrics 2 years ago
[Hook]
Ou pa nan plas mwen
Pa konn pwoblèm mwen
Ou pa andan mwen
Pa konn doulè mwen

Ou pa nan plas mwen
Pa konn pwoblèm mwen
Ou pa andan mwen
Pa konn doulè mwen

[Verse 1]
Pa kwè w te janm reyalize
Tout sa m t ap andire pou relasyon nou te mache
Pa kwè w te pran tan w pou panse
Pou te analize nan vi w sa m te reprezante
Cheri m te toujou vle pou m fè w plezi
Depi m wè w ap souri, zafè m pito soufri
Pou pa mouye, m konn sèvi w parapli
San dra m pito dòmi pou ka byen kouvri

[Hook]
Ou pa nan plas mwen
Pa konn pwoblèm mwen
Ou pa andan mwen
Pa konn doulè mwen

Ou pa nan plas mwen
Pa konn pwoblèm mwen
Ou pa andan mwen
Pa konn doulè mwen

[Verse 2]
Pwoblèm lavi vi n ap kale m
Tout tan l ap sabote m
Pa g on kote pou m abrite m
Olye pou ou ta sipote m
Ou kontinye ap egzije m
Lè wè m pa kapab ou demake m
Nan pi vye tan nan lavi m ou ban m do
W ap ban m tout vye defo
Santi m pran yon gwo so
M pa ka reponn ak egzijans ou yo
Kounya w ap di m pa t vo
Repwòch tounen kado

[Bridge]
Mwen pa t jan m genyen w
Se ou k te genyen m
Avè w m tap prepare
Mwen panse n te ka g on demen
Ou ogmante chagren m
Ou pat jan m renmen m
Lè se mwen k malad, men pouki se ou ki al kay medsen

[Keyboard solo]
O o o o
Cheri o o
Cheri w pap janm santi doulè mwen
O o o o
Mwen pap janm bliye

[Chorus]
Eksperyans mwen avè w se yon gwo leson
Nan yon pwochen relasyon, m ap aji yon lòt fason
M pap fè yon lòt sibi tout bagay ou te fè m
Men m ap pran prekosyon ak moun ke m ap bay kè m

[Verse 3]
Lè yo mande w pou mwen
Ou pa janm bay verite
Se mal ou plis pale, chita voye monte
Mwen se pi vye bagay, pa gen okenn bonte
Pouki se pou pi bon w ap eseye pase

[Chorus]
Eksperyans mwen avè w se yon gwo leson
Nan yon pwochen relasyon, m ap aji yon lòt fason
M pap fè yon lòt sibi tout bagay ou te fè m
Men m ap pran prekosyon ak moun ke m ap bay kè m

[Verse 4]
Èske se la wonte k ap fè ou depale
Mwen vin konn janm pa t bon, se jis lè nou kite
Menm lè manje w pa t gou, m pa t janm di li sale
Pa kritike m k ap vayb, lè kay ou pa bale

[Keyboard solo]
O o o o
Cheri w pap janm santi doulè mwen
O o o o
Cheri ou pa nan plas mwen

[Hook]
Ou pa nan plas mwen
Pa konn pwoblèm mwen
Ou pa andan mwen
Pa konn doulè mwen

Ou pa nan plas mwen
Pa konn pwoblèm mwen
Ou pa andan mwen
Pa konn doulè mwen
301 - Kokorat Lyrics 2 years ago
[Hook]
Èske se ou ki sovè a?
Ou ki vin wete m nan kras la?
Èske se ou ki liberatè a?
Pale avè m (2x)
Èske se ou ki vin retire m nan mikwòb la?
Ou ki gen pwojè ki gen kòb la?
Èske se ou k vin retire m nan lari a?
Pale avè m (2x)

[Verse 1]
Mwen la chak jou m ap gade
Pyeton k ap pase, machin k ap pase
Mwen la chak jou m ap gade
Sivil k ap pase, leta k ap pase
Mwen la chak jou m ap gade
DG k ap pase, ONG k ap pase
Mwen la chak jou m ap gade
Sirèn k ap pase, leswpa k ap pase
Men pèsonn pa mande m kisa m ap fè la


Bonjou sa k vle koute
Non pa m se kokorat
Silvouplè

[Hook]
Èske se ou ki sovè a?
Ou ki vin wete m nan kras la?
Èske se ou ki liberatè a?
Pale avè m (2x)
Èske se ou ki vin retire m nan mikwòb la?
Ou ki gen pwojè ki gen kòb la?
Èske se ou k vin retire m nan lari a?
Pale avè m (2x)

[Verse 2]
Chak jou m leve m al chache manje
Nan poubèl nan peyi a, nan fatra nan peyi
Si lameri t ap ranmase fatra
Se mwen l t ap ranmase avan kò m dechè nan peyi a
Wi mwen se kokorat la
Rat ki pa gen moun k ap panse pou li a
Wi mwen se kokorat la
Dwadelòm ap pale de li a
Men pèsonn pa mande kisa m ap fè la a
Afè sosyal, reponn mwen souple
[Hook]
Èske se ou ki sovè a?
Ou ki vin wete m nan kras la?
Èske se ou ki liberatè a?
Pale avè m (2x)
Èske se ou ki vin retire m nan mikwòb la?
Ou ki gen pwojè ki gen kòb la?
Èske se ou k vin retire m nan lari a?
Pale avè m (2x)

[Verse 3]
Twal gaz mwen nan menm m ap siye machin bòs mwen yo wi
Sa k desann vit yo pou ban m senk goud, respè pou yo wè
An atandan m ap li Atik 22 nan paj 13 Konstitisyon 1987 la
An atandan m ap tann politisyen
M ap viv nan mitan asyèt katon ak chyen
Mwen pa fyè de tèt mwen
Mwen pa renmen jan mwen ap viv
Men yo mande m demelegèt mwen
Fò m bwase moun pou m siviv
Mwen reprezante yon danje pou tèt mwen ak tout peyi a
Men genlè otorite yo pa wè sa
Yo kontate ban m 1000 goud pou m bloke lari
Men pi devan se yo m pral bloke si yo wè sa
Èske yon jou lavi m gen pou chanje?
Èske yon jou m ap viv ak diyite?
Èske pitit mwen se la l pral leve?
Èske, èske?
[Hook]
Èske se ou ki sovè a?
Ou ki vin wete m nan kras la?
Èske se ou ki liberatè a?
Èske se ou ki vin retire m nan mikwòb la?
Èske se ou k vin retire m nan lari a?
[Hook]
Èske se ou ki sovè a?
Ou ki vin wete m nan kras la?
Èske se ou ki liberatè a?
Pale avè m (2x)
Èske se ou ki vin retire m nan mikwòb la?
Ou ki gen pwojè ki gen kòb la?
Èske se ou k vin retire m nan lari a?
Pale avè m (2x)
[Outro]
Dwadelòm se konsa l rele
Lamayòt pou timoun fwonte
Pale avè m (2x)
Today's Media Activities
Like us on Facebook
Playlist Music Red Blue Iconplaylist