Music Note Letter e
Music Note Letter g
Music Note Letter a
Music Note Letter l
Music Note Letter o
Music Note Letter b
Music Note Letter i
Music Note Letter z
  • Remember me

Song Bel Fanm Lyrics

Go to Bel Fanm Music to listen to music while reading the lyrics

Lyrics of Music Bel Fanm

Vice la banm on ti flavor sou track sa non
Fanm antiyèz, sa sé pou nou

[Verse 1]
Bèl fanm peyi an nou
Fon ti chita pou nou palé
Love sa ki antré nou
Sé li kap fèm dekontrolé
Ti ko nègèss ou
Ti jé nègèss ou fèm révé
Yon ti caress ou, siffi pou fè tout ko'm frissoné
Jan'w boujé ko ou
Ou dansé menm leu wap maché
Leu'm gadé nan zeu'w, sé yon lanmè lanmou kapé kléré

[Refrain]
Cheri ou gen fanm sou ou
Ou gen convèsasion é sensasion
Ou ban mwen kapab fè mwen fou
Ou montré'm affeksion a chak minite
Pendan lan nuit jouk li jou
Ou montré mwen couraj ak dévosion
Cheri ou son bénédiksion bondyé voyé

[Verse 2]
Bèl fanm peyi an nou
Fon ti chita pou nou cozé
Kité'm ba ou lanmou
Le ou nan bra'm lèsé'w alé
Tankou yon soley, ki lévé pou kléré chemin
Ou sé sèl mèvèy, sèl bijou ki konté nan zie mwen
Yon bèl senfoni
Ki fè'm vibré, fè mwen jémi
Et ki fè'm santi, yon frisson kap diré a lenfini

[Refrain]
Cheri ou gen fanm sou ou
Ou gen convèsasion é sensasion
Ou ban mwen kapab fè mwen fou
Ou montré'm affeksion a chak minite
Pendan lan nuit jouk li jou
Ou montré mwen couraj ak dévosion
Cheri ou son bénédiksion bondyé voyé

Yo, sa sé pou tout fanm kréyol an nou
Mwen di sa sé pou tout bèl fanm peyi an nou

Ou sé sèl fanm ki fèm kriyé
Ou sé sèl fanm ki fèm chanté
Ou sé sèl famn ke mwen renmen
Paské'w sé fanm peyi an mwen
Ou sé sèl ki fèm bouje
Ou sé sèl fanm ki fèm reve
Ou sé sèl fanm mwen renmen
Fèm chante

Never wanna hurt you, baby
Never wanna hurt you
I don't wanna lose you, darling
I don't wanna hurt you
Never wanna hurt you, baby
Never wanna hurt you
I don't wanna lose you, darling
I don't wanna lose you

Reynaldo do pale a medam yo

[Refrain]
Cheri ou gen fanm sou ou
Ou gen convèsasion é sensasion
Ou ban mwen kapab fè mwen fou
Ou montré'm affeksion a chak minite
Pendan lan nuit jouk li jou
Ou montré mwen couraj ak dévosion
Cheri ou son bénédiksion bondyé voyé

Cheri ou gen fanm sou ou
Ou gen convèsasion é sensasion
Ou ban mwen kapab fè mwen fou
Ou montré'm affeksion a chak minite
Pendan lan nuit jouk li jou
Playlist Music Red Blue Iconplaylist