Music Note Letter e
Music Note Letter g
Music Note Letter a
Music Note Letter l
Music Note Letter o
Music Note Letter b
Music Note Letter i
Music Note Letter z
  • Remember me

Song All About You Lyrics

Go to All About You Music to listen to music while reading the lyrics

Lyrics of Music All About You

Se vre ou bèl, ou tèlman bèl
M anvi siyen kontra tout rès vi m nan pye w
Se vre w janti, se pa manti
Bagay sa kont pou fè tèt mwen pati
Lè w bò kote m santi fòs mwen double
M kap travèse loseyan a pye
Bon fanm ak kè se sa ou ye an verite

Baby you are the best
Ou gen yon kalite ki la trust me you’re bless
Mwen deja aksepte konvèti nan jadin lanmou si w ban m yon chans

Se kè m ki chwazi bò kote w
E l deside rete avè w
I wanna fall in love with you baby all the way
Se vre mwen la mwen pap fè on pa
Mwen vle pou lanmou sa rete ta
Ou se sèl fanm ki okipe lespri m
Nan ou mwen jwenn terapi ki adousi kè mwen
Metriz ou an lanmou se tèt chaje
Yon bote chokola ki byen dore
Cheri tanpri di mwen kisa pou m fè pou mwen ka posede w

[Bridge]
Ou okipe panse m cheri
Mwen deja all about you
Sa pou m fè

Epi n ale, men konpa
[Keyboard]
Dwèt selèst la
Again ankò, and again

You look so fly to me girl

Ou fè tèt mwen pati pou ou mwen fè on foli
Sou mwen y ap pran plezi – kite mele m
Podiab yo pa konnen kijan mwen tap fete
Si w te banm chans pou m lave pye w
Fanm sa fè m depale rele gagagougou Avèk anpil lanmou
Li fè m reve je klere, li se tout sa mwen bezwen

Lanmou sa pranm epi li vire m tou won tou won
Santiman m pou ou cheri sa plante andan m trè fon

Lanmou sa pranm epi li vire m tou won tou won
Santiman m pou ou cheri sa plante andan m trè fon

Ou fè tèt mwen pati pou ou mwen fè on foli
Sou mwen y ap pran plezi – kite mele m
Podiab yo pa konnen kijan mwen tap fete
Si w te banm chans pou m lave pye w
Fanm sa fè m depale rele gagagougou Avèk anpil lanmou
Li fè m reve je klere, li se tout sa mwen bezwen

Lanmou sa pranm epi li vire m tou won tou won
Santiman m pou ou cheri sa plante andan m trè fon

Lanmou sa pranm epi li vire m tou won tou won
Santiman m pou ou cheri sa plante andan m trè fon

Sa pou m fè
[Keyboard solo]
Se bon pou mwen cheri
Sa k te voye m
Li kenbe m nan kòlèt
Ala dous ala swa
Maestro tonnè

You look so fly to me girl

[Guitar solo]
Guitar lari a
Roberto

Yalal

Lanmou sa pranm epi li vire m tou won tou won
Santiman m pou ou cheri sa plante andan m trè fon
jouk nannan mwen

Lanmou sa pranm epi li vire m tou won tou won
Santiman m pou ou cheri sa plante andan m trè fon
Sa pou m fè
Playlist Music Red Blue Iconplaylist