Music Note Letter e
Music Note Letter g
Music Note Letter a
Music Note Letter l
Music Note Letter o
Music Note Letter b
Music Note Letter i
Music Note Letter z
  • Remember me

Song Tout Vi m Nan Men W Lyrics

Go to Tout Vi m Nan Men W Music to listen to music while reading the lyrics

Lyrics of Music Tout Vi m Nan Men W

sa se priye ki soti andedan fon kem letenel
mwen se pou ou itilize'm jan ou vle pou glwa woyom ou
mwen lage toute vi'm nan men'w
pran mwen mennenm kote ou vle

mwen lage toute vim nan men'w
wi mwen se pou ou fe sa ou vle
Dady se ou m'genyen
Sou ou m'ka konte

Se ou m'genyen
se sou ou mwen ka konte
Jezi mwen ooh hummmm

Ou se vale'm
se fos ou ki fem kanpe
m'lagem nan men ou

mwen lage toute vi'm nan men'w
pran mwen mennenm kote ou vle
mwen lage toute vi'm nan men'w
wi mwen se pou ou
fe sa ou vle

Avek toute espri'w
toute nanm ou
toute fos ou

mwen lage mwen
mwen lage mwen
mwen lage mwen
nan men'w senye

mwen lage mwen
mwen lage mwen
mwen lage mwen
nan men'w senye

Papi'm lage'm nan men'w
fe sa'w vle ave'm
tout sa'w vle
se sa'm vle tou
m'lage mwen

mwen lage toute vi'm nan men'w
pran mwen mennenm kote ou vle
mwen lage tout vi'm nan men'Jezi
mwen lage toute vi'm nan men'w

ke volonte ou fet
ke volonte ou fet
fe sa ou vle
fe sa ou vle

Amen
Amen Senye
Today's Media Activities
Like us on Facebook
Playlist Music Red Blue Iconplaylist