Music Note Letter e
Music Note Letter g
Music Note Letter a
Music Note Letter l
Music Note Letter o
Music Note Letter b
Music Note Letter i
Music Note Letter z
  • Remember me

Haitian Music Lyrics

273 - 5 Minutes Lyrics 2 years ago
[Verse 1]
Banm 5 minit souple
Pou nou ka f’on ti fon pale
Tanpri pa di’m w’okipe
Paske m’santi m’ap toufe
Se pa konsa’w te ye, non non
Di’m sa’k pase kifè ou chanje
Mwen prèt pou’m tande tout sa’w vle bb
Jis ban’m verite

[Verse 2]
Jan’w aji fè’m ap panse
Ke w’ap chèche ranplase’m
Si se vre, m’jis vle tande
Pou nou ka decide
Mpa vle ou fè’m pitye, non non
Si se pa nan bra’m ou ta vle ye
M’ap mare senti’m pou’m kite’w ale
Depi se sa ou vle

Baby
5 minutes
That’s all I need
Gabel…
Ti rasta…

[Chorus 2x]
Ou gendwa pa renmen’m
Sa pa rezon pou’w jwe avè’m
Ni pou’w kraze kè’m
Kisa’m fè’w pou’w pa vle wè’m

[Bridge]
Malgre n’ap viv san lanmou
M’mare kè’m pou’m ret toujou
Ak lespwa yon jou
W’a konprann sa’m ye pou ou oh oh
Mwen pat janm enterese’w
Tout sa’m fè ki te mele’w
M’ta renmen kesyone’w
Eske mwen mare pye’w oh oh

[Chorus 2x]
Ou gendwa pa renmen’m
Sa pa rezon pou’w jwe avè’m
Ni pou’w kraze kè’m
Kisa’m fè’w pou’w pa vle wè’m

[Bridge]
Malgre n’ap viv san lanmou
Mwen mare kè’m pou’m ret toujou
Ak lespwa yon jou
W’a konprann jan m’fou pou ou oh oh
Mwen pat janm enterese’w
Tout sa’m fè ki te mele’w
M’ta renmen kesyone’w
Eske’m janm nan panse’w oh oh

[Chorus]
Ou gendwa pa renmen’m
Sa pa rezon pou’w jwe avè’m
Ni pou’w kraze kè’m
Kisa’m fè’w pou’w pa vle wè’m

Ou gendwa pa renmen’m…
276 - Bel Bagay Lyrics 2 years ago
[Verse 1]
Nan lanmou fò’w toujou bliye tèt ou
Fè’l kontan chak jou, kwè mwen l’ap toujou la pou ou
Kèlkeswa sitiyasyon ki ta va rive
Toujou men nan men pou’n mache

[Refrain]
Se bèl bagay lè youn ap viv pou lòt
Nou toujou rete kòt a kòt
Youn pou lòt n’ap ouvri pòt
Se bèl bagay lè nou mete men nan men
Je nan je pou’n di'n renmen

[Verse 2]
Mwen ak ou s’on fòs lanmou k'pa gen bout
Lè’w avè’m m’santi kè mwen pap janm nan blakawout
Kèlkeswa eprèv lavi ki ta kanpe an kwa
Men nan men n’ap pot laviktwa

[Refrain]
Se bèl bagay lè youn ap viv pou lòt
Nou toujou rete kòt a kòt
Youn pou lòt n’ap ouvri pòt
Se bèl bagay lè nou mete men nan men
Je nan je pou’n di'n renmen

[Chorus]
Pa gen pi bèl bagay, se lè w’ap fè bagay
K’ap fè li souri, tout sa’k fè’l plezi
Ala yon bèl bagay se lè w’ap fè bagay
K’ap fè li rejwi, fè san’l tresayi

[Bridge]
Mwen vle viv pou li, pou mwen li se lavi
Pa gen anyen m’pral fè ki pou pa ta fè’l plezi
Li fè kè’m kontan
Pou mwen’l toujou gen tan, li toujou prezan
Nan bon tankou move tan’l pap chanje kan

[Chorus]
Pa gen pi bèl bagay, se lè w’ap fè bagay
K’ap fè li souri, tout sa’k fè’l plezi
Ala yon bèl bagay se lè w’ap fè bagay
K’ap fè li rejwi, fè san’l tresayi

Epi Bobdole

Oh oh
Se bèl Bagay
Oh oh
Se bèl Bagay

[Bridge]
Mwen vle viv pou li, pou mwen li se lavi
Pa gen anyen m’pral fè ki pou pa ta fè’l plezi
Li fè kè’m kontan
Pou mwen’l toujou gen tan, li toujou prezan
Nan bon tankou move tan’l pap chanje kan

Oh oh
Se bèl Bagay
Oh oh
Se bèl Bagay

[Chorus]
Pa gen pi bèl bagay, se lè w’ap fè bagay
K’ap fè li souri, tout sa’k fè’l plezi
Ala yon bèl bagay se lè w’ap fè bagay
K’ap fè li rejwi, fè san’l tresayi
11 - Lajan sere Lyrics 3 years ago
Mwen louvri yon paj nan liv sakre w la
Pa ka fèmen l pakse m wè twòp deja
Se nou ki konn sa n pral fè ak sa (sa n pral fè ak sa)
Mwen gentan anpwazonnen
Tout san mwen kontamine
Ou gentan wè sak rive

Ou di pouki se ou k tonbe anba
An plis ou di m lavi m chaje avèk dram
Men lè n fè lanmou, ou di m li toujou gou (li toujou gou doudou)
Gen lontan m pa enpresyone
Li pa fasil pou kè m kase
W annik vini, ou tounen nesesite

Cheri w se tout sa m t ap chèche
Tout sa m te manke
Yon priyè ki egzose
Ou tankou yon lajan k sere
Ke m te m fin bliye
Sanzatann m al twouve

Cheri w se tout sa m t ap chèche
Tout sa m te manke
Yon priyè ki egzose
Ou tankou yon lajan sere
Ke m te m fin bliye
Sanzatann m al twouve

Nou pa gen anpil tan
Poutan se kòmsi n te ansanm tout tan
Nou youn toujou ka fè kè lòt kontan
Se sak fè aprezan li pa deranje m lè yo di m twò inosan
Sè l mwen ki konn pou ki rezon

Cheri w se tout sa m t ap chèche
Tout sa m te manke
Yon priyè ki egzose
Ou tankou yon lajan sere
Ke m te m fin bliye
Sanzatann m al twouve

Si w wè m ap bat kò m devan w
Si tout fwa w wè m aji kon ti pantan
Li pa nan tanperaman m pou m fè pedan
M pa fè pwomès tout tan
Men tan m avèk tan w vo plis ke dyaman baby
Mwen ak ou fè lesyèl kontan woy

Oh oh! Oh! Oh oh! Oh!
Ohohohohhh! Ohohohohhh!
Oh oh! Oh! Oh oh! Oh!
Ohohohohhh! Ohohohohhh!

Men sa son ben lanmou!
Cheri kenbe m! Kenbe m! Kenbe m!
Ti Monarch ou wè!
Wo...! Wo...!
Klass it is baby! Yes it is baby!

Oh oh! Oh! Oh oh! Oh!
Ohohohohhh! Ohohohohhh!
Oh oh! Oh! Oh oh! Oh!
Ohohohohhh! Ohohohohhh!

Yo di pa gen lanmou ankò ankò
Mwen menm avè w nou pa dakò dakò
Men ki mele m avè yo
Yo di pa gen lanmou ankò ankò
Di sa pa gade nou
Mwen menm avè w nou pa dakò dakò

Wi alèkile, vrè lanmou ra pou twouve
Se enterè moun yo ap jere
Yo bliye l s on bagay ki sakre
Jou mwen avè w sèmante, se sou nou lanmou pral konte
Nou pral egzanp limanite ye anye anye
Doudou vini mwen ba w siwo

Yo di pa gen lanmou ankò ankò
Men sa pa gade nou
Mwen menm avè w nou pa dakò dakò
Sa nou ba yo pote?
Yo di pa gen lanmou ankò ankò
Mwen menm avè w nou pa dakò dako

M di alèkile, vrè lanmou ra pou twouve
Se enterè moun yo ap jere
Yo bliye l s on bagay ki sakre
Jou mwen avè w sèmante, se sou nou lanmou pral konte
Nou pral egzanp limanite ye anye anye
Doudou vini blofew

Oh oh! Oh! Oh oh! Oh!
Ohohohohhh! Ohohohohhh!
Oh oh! Oh! Oh oh! Oh!
Ohohohohhh! Ohohohohhh!

Castel Leroi, lekòl la pap ret ban vid tande
Sa k poko enskri kouri
Men sa s on sen sakreman
Ou la la la la
Wo…
89 - Fe'l ak tout ke'w Lyrics 3 years ago
[Intro]
Alo kiyès sa

Hello manman, hello papa
Yèreswa m te fè on ti rive nan Klass la
Yo tèlman gou, yo chifonnen m ak konpa
M tèlman sou m pa menm ka ekri lèt la, lage

Hello manman, hello papa
Yèreswa m te fè on ti rive nan Klass la
Yo tèlman gou, yo chifonnen m ak konpa
M tèlman sou m pa menm ka ekri lèt la, lage

Men nou ankò wi

[Chorus]
Klass retounen ankò, men fwa sa n vin pi fò
Nou di mèsi ak tout fanatik yo pou sipò
Gen nan yo ki bat kò, sa fè n fè plis efò
Mizik nou apresye nan palè kou koridò

[Verse 1]
Tout sa w fè nan lavi
Mwen konseye w fè l ak tout kè ou
Kwè nan sa wap sèvi
Fò w sakrifye w epi tann lè ou
Nou bat night nou travay du
Se tout nòmal jounen Jodi pou n rekòlte fwi
Nou son ekzanp konkrè pou sila yo ki vle pran wout siksè

[Chorus]
Klass retounen ankò, men fwa sa n vin pi fò
Nou di mèsi ak tout fanatik yo pou sipò
Gen nan yo ki bat kò, sa fè n fè plis efò
Mizik nou apresye nan palè kou koridò

Ou konn poukisa? – paske n ka fè l
Nou konn fè l – nou konn fè l
E n vle fè l – ebyen kite n fè l non

Woy
Yaya flay
Nou kraze kay la, men konpa
Nan moman m pap swiv kadav, ale vwa pou sèkèy
Woy

Woy (8x)
Hi hi hi ha ha ha – se konsa n depoze konpa
Yaya flay – nou kraze kay la
Men konpa

Enzo Larose Nan moman m pap swiv kadav, ale vwa pou sèkèy
Hahaha
Woy (8x)
Koumanman manman
Hi hi hi ha ha ha – se konsa

Tout sa w fè nan lavi, ou dwe fè l a san pou san – sof mechanste
An an – Bondye ap gade
Pou nou te rive la, nou endose tout nanm nou
Se konsa n ye – panzanmpan
Pa negosye

Ay pa betize – fè l ak tout kè w
Si wap eduke – fè l ak tout kè w
Si wap preche – fè l ak tout kè w
Nan tout sa wap fè – ak tout kè w
Sipòte madanm ou – fè l ak tout kè w
Cheri pran swen mari w – ak tout kè w
Lè wap fè lanmou – si wap fè l pa fè l a demi

Tout sa w fè nan lavi, ou dwe fè l a san pou san – sof mechanste
An an – Bondye ap gade
Lè Klass ap depoze, nou fè li ak tout kè nou
Se konsa n ye, pa negosye

Ay si wap etudye – fè l ak tout kè w
Si wap eduke – fè l ak tout kè w
Paste fòk ou preche – fè l ak tout kè w
Kèlkeswa sa wap fè a – ak tout kè w
Politisyen lè wap pran angajman – fè l ak tout kè w

Francisco yo fèk pran kou a tande
Nan moman sa se Klass ki djaz planet la
Junior Port-de-Paix, ak tout kè w

Djaz sa pa gen manti – non
Se san diskisyon – ay
Si w kwè m manti mande fanatic
Se tan pa n, se le pa n, moman pa n se sa k fè w pa ka kenbe l

Pozo bale yo, woy
[Guitar solo]
Anmwey, men konpa

Wo ou oh – egri yo sezi wè n pa poukont nou
Wo ou oh – fanatik yo jwenn fason kenbe nou
Wo ou oh – Bondye nan syèl jire l pap lage nou
Wo ou oh – kikikitel mache
Woy

Ritchie - aya man
Jwèt pou ou

[Ritchie]
Tan pou m fè back – m pito peye pouse m
Olye mwen fè back – mwen pito peye pouse m
Gen bagay ou pa aprann - lè w granmoun
Tankou file fanm – lè w granmoun
Monte bisiklèt – lè w granmou
Epi Souse dwèt – ay

Tan pou m fè back – m pito peye pouse m
Olye mwen fè back – mwen pito peye pouse m
Gen bagay ou pa aprann - lè w granmoun
Tankou file fanm – lè w granmoun
Monte bisiklèt – lè w granmou
Epi Souse dwèt – ay

Djaz sa pa gen manti
Se san diskisyon
Si w kwè m manti mande fanatic
Se tan pa n,se le pa n,moman pa n se sa k fè w pa ka kenbe l

Pozo bale yo
Ti medam pran selfie nan djaz la

Wo ou oh – egri yo sezi wè n pa poukont nou
Wo ou oh – fanatik yo jwenn fason kenbe nou
Wo ou oh – Bondye nan syèl jire l pap lage nou
275 - Anyen Pa Etenel Lyrics 2 years ago
Jodia ou ap souri
Pare w demen pou soufri
Nan pòch ou chaje lajan
Ou te razè pa twò lontan

[Refren]
Ou gen pwoblèm, tan ap pase
Kè ou kontan, jou ap boule
Ou mèt sote ponpe, tout bagay se pou yon tan
Se konsa li ye isi ba

W'ap travay, w'ap boule kòb
Pare w pou lè w pa gen djòb
Ou jèn ou sou pran plezi
Sonje ou gen pou vyeyi (Pare vyeyès ou)

[Refren]
Ou gen pwoblèm, tan ap pase
Kè ou kontan, jou ap boule
Ou mèt sote ponpe, tout bagay se pou yon tan
Se konsa li ye isi ba

Jean Jean Hennessy
Plop plop
Zigizag Zagalo

[Refren]
Tout sa k monte yon jou fòk li bese
Paske anyen pa etènèl isiba
Si w'ap mennen yon jou fòk ou trennen
Paske anyen pa etènèl isi ba

Kelkeswa sa k nan men w, degaje w fè sa w anvi fè
Paske demen li pap nesesè
Kelkeswa sa w vle wè, degaje w pou ou ta va wè l
Pou demen pou pa di w pat janm wè l

Yanvaloo

[Refren]
Tout sa k monte (Yanvaloo)
Yon jou fòk li bese
Paske anyen pa etènèl isiba
Si w'ap mennen fòk ou trennen
Paske anyen pa etènèl isiba

Jan w wè l la se konsa
Men konpa isi ba

[Keyboard solo]
Ti Pachou, dwèt sa a etènèl
M'ap chanje non w tande
Hahaha...wou
Alo Ricardo prezidan konpa
Zòt ap vini tou bònman
Turbo zanmi m

Kelkeswa sa k nan men w, degaje w fè sa w anvi fè
Paske demen li pap nesesè
Kelkeswa sa w vle wè, degaje w pou ou ta va wè l
Pou demen pou pa di w pat janm wè l

[Refren]
Tout sa k monte yon jou fòk li bese (Se la loi de la vie)
Paske anyen pa etènèl isiba
Si w'ap mennen (Patrick Fabre) yon jou fòk ou trennen (ou konprann vit, rapid vit)
Paske anyen pa etènèl isiba

Men konpa isi ba

[Guitar solo]
Bob Doll mache bann nan

Anyen pa etènèl (Depi Galile l' konsa)
Isi ba isi ba (GS Boss Fefe)
Anyen pa etènèl (BJ, Dodo)
Isi ba, isi ba
Apa w'ap swe? Ou malad
Ricky
Anyen pa etènèl (Pedro Lucky, Ti Elie)
Isi ba, isi ba
Doncue
Anyen pa etènèl

[Refren]
Tout sa k monte yon jou fòk li bese
Paske anyen pa etènèl isiba
Si w'ap mennen yon jou fòk ou trennen
Paske anyen pa etènèl isi ba
274 - Adikte Lyrics 2 years ago
Gabel
AC

[Verse 1]
Ou konnen m'damou se pa de soufri w'ap fè m soufri
Depi nou renmen se nan 'on je zegwi m'ap promennen
Malgre mwen nan doulè, cheri ou nesesè
Mwen reyalize m’adikte m’adikte

[Chorus]
Si m’al nan tribunal pou jij la mande m kite w
Mwen deja kondane wo oh oh
Yo mèt banm 30 ane se tap volontiers
Cheri w pa g'on lide jan w nesesè

[Verse 2]
Mwen genyen’w nan kè m ou se maladi m ou se doktè’m
E jan pawòl la di dwèt ou mèt santi w’ pa ka jete’l
Malgre mwen nan doulè
M'reyalize m’adikte m’adikte

[Chorus]
Si m’al nan tribunal pou jij la mande m kite w
Mwen deja kondane wo oh oh
Yo mèt banm 30 ane se tap volontiers
Cheri w pa g'on lide jan w nesesè

[Keyboard solo]

Pachou
Dwèt sa a etènèl

Ou s’on mal nesesè
Cheri m'pap janm kite w
Menm si w'ap ban m kristè
Cheri m'pap janm kite w

Cheri, voye je ou sou mwen
Konnen san ou jounen m pa gen demen
Baby, voye je ou sou mwen
Konnen san ou jounen m pap gen demen

Si w ta yon dife mwen mèt boule – oh oh mwen pa negosye w
Si w ta yon virus m’ap kontamine
Si w pral nan lanfè m'prale avè w – oh oh mwen pa ka kite w
Depi mwen avè w se gaz kole

Cheri, voye je ou sou mwen
Konnen san ou jounen m pa gen demen
Baby, voye je ou sou mwen
Konnen san ou jounen m pap gen demen

Si w ta yon dife mwen mèt boule – oh oh mwen pa negosye w
Si w ta yon virus m’ap kontamine
Si w pral nan lanfè m'prale avè w – oh oh mwen pa ka kite w
Depi mwen avè w se gaz kole

[Hook]
M’adikte (4x)

[Chorus]
Ou s’on mal nesesè
Cheri m'pap janm kite w
Menm si w'ap ban m kristè
Cheri m'pap janm kite w

[Hook]
M’ adikte (4x)
93 - Map marye Lyrics 3 years ago
[Verse 1]
Papi pa di m ou bliye
Mati ou di m ou te pase
Lè ou ak manmanm te fèk rankontre
Se paske w te kenbe jodya m ekziste

[Pre-chorus]
Pouki ou vle pou pitit ou eritye
Mizè ou te andure, se pa sa l ta dwe ye
Se li mwen vle, benediksyon ou konte
Men si w pa aksepte, m ap oblije marye

[Chorus]
M ap marye, oh m ap marye avè l
Li respekte fanmi l, nan li mwen wè lavi m
M ap marye, oh m ap marye avè l
M pa mande pèmisyon, m ap chèche benediksyon

[Verse 2]
Manmi ou di m ou pa vle wè l
Ou di m san w pa ale avè l
Sonje se mwen ki pral viv avèl
Li fè lavi m pi bèl ohh

[Pre-chorus]
Pouki ou vle pou pitit ou eritye
Mizè ou te andure, se pa sa l ta dwe ye
Se li mwen vle, benediksyon ou konte
Men si w pa aksepte, m ap oblije marye

[Chorus]
M ap marye, oh m ap marye avè l
Li respekte fanmi l, nan li mwen wè lavi m
M ap marye, oh m ap marye avè l
M pa mande pèmisyon, m ap chèche benediksyon

[Guitar solo]
Woy, woy konpa
Woy, Woy
Pipo tout jan tout tan
Wouch, oh letènèl
Lalalalalala
Eske son patisyon plòtonnen

Mamni tande – ya oh
Sa se pitit ou kap pale – ya ya oh
Mwen toujou fè sa w vle men fwa sa ou dwe sipòte m – ya ya oh
Papi tanpri – ya oh
M konnen w pa ta vle m soufri – ya ya oh
Men ou pa ka fè santiman m, se li menm ki tout kè kontan m

Manmi ou se tèt chapo mwen ba ou, fò w mete l
Nou pa ka chwazi pou mwen, je suis plus un garmin
Papi ou se tèt chapo mwen ba ou, fò w mete l
Nou toulède gradye profesyonèl nou ye

Mamni tande – ya oh
Sa se pitit ou kap pale – ya ya oh
Mwen toujou fè sa w vle men fwa sa ou dwe sipòte m – ya ya oh
Papi tanpri – ya oh
M konnen w pa ta vle m soufri – ya ya oh
Men ou pa ka fè santiman m, se li menm ki tout kè kontan m

Cheri pa enkyete w, m gen kontwòl tout bagay
K L A S S, klass
Konpa, konpa
Sa son w brezo
Woy woy, yo mele
Yaya fly
Woy woy, yo mele
Klass it is baby, yes it is baby
Moskino
Bon nou pral bay on ti apèsu sou bal la wi, tande sa

Gen sa k gen tèt ki pa gen kò
Gen sa k gen kò ki pa gen tèt
Nou menm djaz sa nou gen tèt nou gen kò, depose konpa

Se se se, ay, men konpa

Manmi ou se tèt chapo mwen ba ou, fò w mete l
Si nou konnen nou byen eduke m, pouki nou gen dout sou chwa m ap fè
Papi ou se tèt chapo mwen ba ou, fò w mete l
87 - Amwey sekou Lyrics 3 years ago
Intro]
Klass fò m pale mezanmi
Yepa

[Verse 1]
Tèlman m obsede ak pwobèm peyi mwen
Mwen pa kapab fèmen je mwen
Soulye a gendwa pa vle di nou, men l konn lè on chosèt gen twou
Nou konfonn neglijans ak aksidan
Nou tankou on pakèt ti bèt kouran
Maladi peyi m pa ka pi grav, paske pi mal se kadav

[Hook]
Anmwe anmwe wo, pou enterè pwòp frè n ap detwi nou
Bondye, Bondye wo, papa ou se sèl doktè ki ka geri nou

[Verse 2]
Pouki n ap fòse fè pèp la di viv kounya
Lè n konnen l pral di aba pita
Li fè m mal lè n kouri pou lapli se nan lanmè nou blayi
Pa bezwen konn kiyes ki prezidan depi yo vote l legalman
Mwen bouke wè mayòk kap rache, pou yon pi mal ranplase

[Hook]
Anmwe anmwe wo, pou enterè pwòp frè n ap detwi nou
Bondye, Bondye wo, papa ou se sèl doktè ki ka geri nou

Pipo kòman w ye – N ap gade san pran sa kap pran san gade
Adje frè – se vre wi Ritchie
Pwovèb la pale – Ayisyen tande

Nou gen posiblite chanje
Se bòn volonte nou manke – kot ti sa n pa ka fè la
Nou gen posiblite chanje
Se bòn volonte nou manke

[Verse 3]
Adje, si w konnen l pa bon pou zwa, pa di li bon pou kana
Si n ap rele chen papa pou zo, di li te kraze wo
Kay ap bati nan ravin tankou pye bwa k san rasin
Si yon lòt seyis pase, dega yo pral repete
Paske nou pa janm pare

[Hook 2]
Pran sans nou,
Anmwe sekou, n ap pèdi eskanp figi nou
Pran sans nou,
Anmwe sekou, n ap pèdi eskanp figi nou

[Verse 4]
Nou bezwen yon lòt Toussaint, yon Dessalin t ap fè n byen woy
Devan radiyès Dominiken, yo ta ede n goumen
Tout sa k fè nou parèt gran, se nan listwa nou yo ye
Nou bezwen lidè vanyan ki pap preche n reziye n
Ki gen kouraj ak dinyite

[Hook 2]
Pran sans nou,
Anmwe sekou, n ap pèdi eskanp figi nou
(Si maladi n pi grav nou pral kadav)

[Horns]
K L A S S , klass
Manman (3x)

[Keyboard]
JP fè travay ou

Rapidite - sa li ye

Se nan Klass la tout pawòl pale
Wi se nan Klass la tout pawòl pale

[Hook 2]
Pran sans nou,
Anmwe sekou, n ap pèdi eskanp figi nou

[Horns]
Si n pa parèt ansanm nou pral disparèt ansanm wi mezanmi, hehey
Al medite sou sa
92 - Let's make it work Lyrics 3 years ago
[Intro]
Lè w gen on lanmou k pati paske w t ap fè l soufri
Pa di w pa gen chans oh
Se tout moun ki vle viv, tout moun bezwen on refuge
Bezwen asurans yo

[Verse 1]
Li lè li tan pou lavi mwen chanje
Sa fè lontan lontan de je m avegle
Eske m ka chwazi pou mwen bay san resevwa
Mwen jwe a lenbesil menm pap ka fè tout dèfwa
Si ou gen konsyans ou ka wè m pèdi pasyans
M fè twòp konpwomi zantray mwen ap febli
Se tout moun ki wè li janm bay tan m, jan m envesti
Eske m ka chwazi bay tout sa m genyen
Pandan m pap jwenn anyen

[Horns]
Lavièj kote w ye
Se ou k wè tout efò m fè

[kè]
Si jodya lanmou nou nan koma oh oh
Doudou mwen nou toulède koz sa
I still want you, I’m so in love with you oh oh
We have too much to lose, let’s make it work

[Verse 2]
Lenmi m, zanmi m, menm fanmi m ak veye m
Pou wè kilè m pral dezète, kilè nou pral abandone
Mwen menm avèw gen on defi pou n leve
Lè m fè sak bon fòw apresye l
M pa vle pèson vin di m ke m te mal kalkile

[Kè]
Si jodya lanmou nou nan koma oh oh
Doudou mwen nou toulède koz sa
I still want you, I’m so in love with you oh oh
We have too much to lose, let’s make it work

[Verse 3]
M gen enpresyon ke le temps fèw konplezant
Ou pran feblès mwen pou aki, ou neglije m ou fè m soufri
Mwen menm avèw gen on defi pou n leve
Lè m fè efò fòw apresye l
M pa vle pèson vin di mwen ke m te mal kalkile

[Horns]
Baby le’s make it work

[Keyboard]
Woy woy woy cherie men Pipo wi
Bruno, kenbe cheri a
Cheri ou sonje jan w te konn love m, I miss that
Nou pa layi nou pa laya, men konpa
Oh oh oh oh

Pa bezwen remonte le temps, on connait deja les raisons
On lanmou ki te tankou yon flanm dife
Li tounen sann pou w voye jete
Cheri fòw pa bliye ou te sèmante douvan on sosyete
Mwen ta renmen lavi nou chanje men sa m ta pwopoze w

Yon ti bo le matin manman - Cheri wi se pral sa nèt
On ti priz tanzantan cheri mwen - Cheri wi se pral sa nèt
Jou n ta priyorize relasyon n - wi se pral sa nèt
Jou n ta tounen kòm avan - Cheri wi se pral sa nèt
Lè n te tankou de timoun fou

Pa bezwen remonte le temps, on connait deja les raisons
On lanmou ki te tankou yon flanm dife
Li tounen sann pou w voye jete
Cheri fòw pa bliye out e sèmante douvan on sosyete
Mwen ta renmen lavi nou chanje

Nou pa layi nou laya
Men kompa
[Keyboard]
Oh oh oh oh
Tobo zanmi m
Lèse l ale

[Horns]
Don’t wanna cry no more, we can be like before
My love, let’s find a way to make it work
86 - Piblik Lyrics 3 years ago
[Intro]
Whoo, this is another one baby
My man Steves J Bryan
What you say bro?
Klass it is baby
Yo bro, I only have one question for this girl man, just one.
So tell me baby girl, if I’m not the only one, let me know, let me know
Nixon ou wè kou a frè m? (K-O-U)
Cheri ou mèt klè avè m wi (yep)
I may stay if I want, but listen

[Verse 1]
Ou di se mwen sèl ou genyen
Sa fè yon bon ti tan n renmen (uh, word)
Men jan n ap fonksyone a pa byen
Respè m toujou vin an premye
Mwen pa gen move dosye (oh no)
Chérie, je n’ai rien à cacher
Lè n a de, se toujou bèl womans
Nan lari se long distans
Ye ye ye

[Bridge]
Pouki ou pa vle anbrase m an piblik?
Pouki ou pa vle touche m an piblik?
Pou jan w di ou renmen m, pouki w pa kenbe men m lè moun ap gade?
Di m kot pwoblèm nan ye

[Verse 2]
What you want isn’t in the room, but baby I got outdoor plans
(Yeah you heard me, you heard me)
That maybe I should not let you end
Pou mwen w s on priyorite (what, what)
Si s on opsyon w ap chèche, nimewo a mal konpoze
Nan kondisyon sa a, mwen pap rete
Amwen ke ou devwale
Ye e e

[Bridge]
Pouki ou pa vle anbrase m an piblik?
Pouki ou pa vle touche m an piblik?
Pou jan w di ou renmen m, pouki w pa kenbe men m lè moun ap gade?
Fò w di m laverite

Steves J vin ede m

[Rap – Steves J Bryan]
When we in a room, we melt into each other
It’s kinda like our honeymoon
Why you change your face in the afternoon
I’m asking you to post a pic, it’s too soon?
You don’t wanna hold hands and I wanna go outside
I gotta breathe sometimes
You want an indoor man, I got outdoor plans
So next time you want it all, we waiting outside baby

[Keyboard solo]
Dorénavant baby, si afè m se pa m fò m kale kò m
Woy
Gade non ti madanm, ban m tout sa k nan ren w
Se sa
Nou palayi, nou palaya…men konpa
Gad on groove
Ayiti pale yo, se pa kote w soti a, se kote w rive a
Se vre wi
Azure College se K-L-A-S-S
Woy

[Hook]
I don’t wanna be loving you (I don’t want it)
I don’t wanna be missing you (I don’t want it)
Si se kache w ap kache m, nou poko pare pou lanmou
I don’t wanna be loving you (I don’t want it)
I don’t wanna be missing you (I don’t want it)
Si w pa vle m, pito w kite e e e m

[Verse 3]
Depi lekòl lage, ou gentan demake
Pandan ke se nan menm katye nou rete
Baby, make up your mind, don’t wanna live a lie
I won’t be on the side now
If you really want me, prove it to me right now

[Hook]
I don’t wanna be loving you (loving you)
I don’t wanna be missing you (missing you)
Si se kache w ap kache m, nou poko pare pou lanmou
I don’t wanna be loving you (loving you)
I don’t wanna be missing you (missing you, oh my baby)
Si w pa vle m, pito w kite e e e m

[Verse 4]
Lè nou nan restoran, ou toujou retisan
Nou poko menm fini ou gentan pran devan
Aswè a Klass ka frape, et tu ne veux pas m’accompagner
Ebyen cheri si w wè sa m prale wi
If you really want me, prove it to me right now

[Keyboard solo]
Dorénavant baby, si afè m se pa m fò m kale kò m
Woy
Gade non ti madanm, ban m tout sa k nan ren w
Sans oublier anyen
Nou palayi, nou palaya…men konpa
Bolo Group m te pale w, se pa kote soti a, se kote w rive a
E sa papa
Epi zam

[Guitar groove]
Lè ou Klass, wa konprann
Woy…Pozo aya man
Epi zam
Lè ou Klass, wa konprann
Nou wè kou a
Wouch
Today's Media Activities
Like us on Facebook
Playlist Music Red Blue Iconplaylist